Szervezet, szabályzatok, kiadványsablonok

Menü megjelenítése

Szervezet, szabályzatok, kiadványsablonok

Utolsó frissítés: 2023 március 22.

A MATE a kiadási tevékenységét a MATE Publikációs és kiadási szabályzata alapján végzi, amely hatályos 2022. december 8-tól. 

A MATE kiadványainak formai követelményeire a 12/2021 (V.18.) sz. rektori utasítás vonatkozik.

 

A kiadási tevékenység szervezeti feltételei a MATE-n

Az Egyetem kiadási tevékenysége az Egyetem különböző szervezeti egységeinek összehangolt együttműködésével valósul meg. Ennek megfelelően az Egyetem kiadója nem önálló szervezeti egység.

A kiadási tevékenység szakmai felügyeletét az Egyetemi Kiadói Tanács látja el, amelynek elnöke a mindenkori rektor. Tartalmi kérdésekben jóváhagyási joga az Egyetemi Kiadói Tanácsnak és az Intézeti Kiadói Tanácsoknak, illetve Campus Kiadói Tanácsoknak van. A formai és dokumentumtipológiai, műfaji követelmények teljesülését és az egyetemi kiadási tevékenységet meghatározó szabályok betartását az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Igazgatóság felügyeli.

Az Egyetem által megjelentetett művek felelős kiadói az egyetem rektora, a campus-főigazgatók, az intézetek vezetői lehetnek.

A kiadásban közreműködő személyek (szerzők, fordítók, szerkesztők, lektorok, kézirat-előkészítők, műszaki szerkesztők stb.) és a nyomda egyedi megbízások alapján, határidőre dolgoznak.

 

Kiadói Iroda

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Igazgatósága szervezetén belül működő Kiadói Iroda feladatkörébe tartozik, hogy az Egyetem kiadási tevékenységével kapcsolatos adminisztratív és szervezési teendők lebonyolítását segítse, és előmozdítsa egy ez irányú egységes gyakorlat kialakulását. Feladata az egyetemi tudományos kiadási tevékenység segítése, nyilvántartása, e körben:

a) A kiadás egységes elveinek közvetítése és azok megvalósításának ellenőrzése.
b) A kiadásra vonatkozó egyetemi arculat védelme a Médiaközponttal együttműködésben.
c) A kiadásra szánt végleges kéziratok formai követelményeinek elkészítése és ellenőrzése.
d) Portálfelület és online szerkesztői-szolgáltatási platform biztosítása az Egyetem kiadásában megjelenő tudományos folyóiratok elektronikus megjelenéséhez.
e) A tudományos folyóiratok láthatóságának növelése érdekében a kiadványok indexálásának elősegítése hazai (pl. Matarka), illetve nemzetközi (CrossRef, WoS, Scopus, Scimago, ERIH, ERIH Plus, DOAJ, Ulrich’s stb.) adatbázisokban.
f) További online kiadványok számára nyílt hozzáférésű repozitóriumi kiadói felület létrehozása és gondozása.
g) ISBN-, ISSN-, DOI-azonosítók igénylése, nyilvántartása; az azonosítók szabványos használatának ellenőrzése az egyetemi kiadványokban.
h) Nyomtatott és elektronikus kötelespéldányok kezelése.
i) Kiadványok tartós archiválásának kezelése az Egyetem repozitóriumában (MATER-ben) és szükség esetén az MTA KIK által működtetett REAL repozitóriumban.
j) A kiadási tevékenység során létrejövő hivatalos dokumentumok nyilvántartása, megőrzése.
k) A kiadási tevékenységgel kapcsolatos statisztikai és egyéb adatszolgáltatás.
l) A kiadási tevékenységgel kapcsolatos alapvető tájékoztatás