ISBN, ISSN, DOI igénylése

Menü megjelenítése

ISBN, ISSN, DOI igénylése

Utolsó frissítés: 2023 április 13.

Mi az ISBN?

Az ISBN (International Standard Book Number = Nemzetközi Szabványos Könyvazonosító) numerikus kód, mely könyvek, hangoskönyvek, elektronikus könyvek, monografikus CD-ROM-ok, térképek egyértelmű azonosítására szolgál. Az ISBN-t bele kell nyomtatni a könyvbe, lehetőleg a címlap hátoldalára vagy a kolofonba. Az ISBN-számok hazai alkalmazásának részleteiről az Országos Széchényi Könyvtár által kiadott ISBN Útmutatóban, illetve az ISBN Iroda honlapján lehet tájékozódni.

 

Mi az ISSN? 

Az ISSN (International Standard Serial Number) az időszaki kiadványok és egyéb folytatódó dokumentumok nemzetközi szabványos azonosítószáma. 
Az időszaki kiadványok legjellemzőbb fajtái: hírlapok, papíralapú és elektronikus folyóiratok, magazinok, évkönyvek, időszakosan megjelenő jelentések, közlemények, adat- és címtárak stb., időszakosan megrendezett konferenciák kiadványai, számozott és számozatlan sorozatok. A közzététel formáját tekintve bármely fizikai hordozón megjelenhetnek, akár több fizikai formát kombinálva. 

Az ISSN-számok hazai alkalmazásának részleteiről az Országos Széchényi Könyvtár által kiadott ISSN Útmutatóban, illetve az Magyar ISSN Nemzeti Központ honlapján lehet tájékozódni. 

 

A DOI-azonosítóról

A DOI (Digital Object Identifier) az elektronikus dokumentumok körében használt egyedi azonosító, amit a folyóiratok világszerte alkalmaznak a cikkek interneten elérhető elektronikus változatainak megjelölésére. A DOI növeli a cikkek láthatóságát, könnyíti az adott, kapott hivatkozások összeszámlálását. Ennek feltétele, hogy a szerzők az irodalomjegyzékben feltüntessék a hivatkozott művek CrossRef-nél regisztrált DOI-azonosítóját adott folyóirat/kiadvány formai követelményeinek megfelelően. A hivatkozott közlemények DOI-azonosítója a következő linkre kattintva kereshető meg: http://search.crossref.org

Az MTA Könyvtár és Információs Központtal együttműködve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem a kiadott folyóiratainak cikkeit és PhD-disszertációit el tudja látni a CrossRefnél regisztrált DOI-azonosítóval.

A kiadványok DOI-azonosítóval való ellátása az MTA KIK, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a CrossRef közötti szerződéshez kötött. A szerződéskötéseket az Egyetem Publikációs és Kiadási Szabályzata értelmében az Egyetemi Könyvtár És Levéltár Kiadói Irodája koordinálja.

Bővebben a DOI-ról itt tájékozódhatnak: https://www.doi.org/