ISBN-szám igénylése

Navigációs menü

ISBN-szám igénylése

A 12/2021 (V.18.) sz. rektori utasítás (elérhető bejelentkezés után a Munkatársak menüpontban a rektori utasítások között) szerint kizárólag a MATE Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársai kérhetnek ISBN-számot a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) vagy annak szervezeti egységei által kiadott könyvekre. Kérjük, hogy erre vonatkozó igényüket az isbn@uni-mate.hu e-mail-címen jelezzék. Az ISBN-szám igénylése a kézirat tördelt változatának bemutatása után a Médiaközpont jóváhagyásával történhet meg, amennyiben a kiadvány megfelel az Egyetem által előírt kiadói követelményeknek (a rektori utasítás 1. sz. függeléke).

Az ISBN szám ingyenes.

Egyetemi kiadványok esetén ISBN igényléséhez az alábbi feltételeket kérjük figyelembe venni:

  • Amennyiben a kiadvány ISBN-számot kap, meg kell felelnie a könyv dokumentum-tipológiai elvárásainak.
  • Kutatási jelentésekre, lektorálatlan egyetemi jegyzetekre nem javasoljuk ISBN-szám kérését. (Ezek a kiadványok elektronikus formában – lehetőség szerint DOI-azonosítóval – közzétehetők az intézmény repozitóriumában.)
  • Az ISBN-szám igénylésének folyamata a MATE-n a 12/2021 (V.18.) sz. rektori utasítás alapján történik, amelynek első lépése, hogy a kiadvány felelős szerkesztője a kiadvány tördelt változatát megküldi az EKL címére (isbn@uni-mate.hu). Az EKL a Médiaközponttal együttműködve a tördelt változat alapján ellenőrzi, hogy a kiadvány megfelel-e az előírt formai követelményeknek, illetve az Egyetem arculati szabályozásának, majd ISBN-számot igényel a kiadványra.

Nem kérhető ISBN-szám, amennyiben

  • a könyv borítóján és címoldalán eltérő információk (név- és címváltozatok) találhatók,
  • amennyiben a könyv címnegyede nem szabályos, a szerzőségi és kiadási adatok nem a szabályos helyeken találhatók meg,
  • amennyiben a könyv nem tartalmaz copyright adatokat és felhasználói licencet,
  • amennyiben a címben vagy a tartalomjegyzékben helyesírási hibák találhatók,
  • amennyiben a könyv láthatóan nem esett át szakszerű szerkesztési folyamaton,
  • amennyiben a borító, illetve a belív grafikai elemei nem felelnek meg az Egyetem arculati kézikönyvének.
  • Segédanyagok, útmutatók bejelentkezés után a Munkatársaknak menü alatt a Kiadási ügyek almenüpontban érhetőek el: https://uni-mate.hu/kiad%C3%A1si-%C3%BCgyek1